汉语水平考试 - HSK

De HSK is een internationaal gebruikte test van taalvaardigheid in het Chinees (Mandarijn). De test is ontwikkeld onder auspicien van het Ministerie van Onderwijs van de Volksrepubliek China, en wordt jaarlijks afgenomen op locaties over de gehele wereld, op verschillende niveaus. Bij goed resultaat behaalt u het HSK-certificaat, dat kan gelden als indicatie van uw beheersing van het Mandarijn bij het aanvragen van beurzen, sollicitaties enzovoort. De opleiding Talen & Culturen van China van de Universiteit Leiden geldt vanaf 2005 als HSK test-centrum. 

  

Wie serieus bezig is Chinees te leren krijgt wellicht de behoefte zijn/haar niveau te testen. Dat kan met een officieel examen, HSK, dat jaarlijks ook in Nederland wordt afgenomen. Het HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) examen is laagdrempelig. Er zijn zes niveaus en het examengeld is niet hoog. Wie 150 woorden kent kan al meedoen met niveau 1.

De schriftelijke examens bestaan uit luister- en leesvaardigheid. Vanaf niveau drie wordt ook schrijfvaardigheid getest. In de eerste twee niveaus wordt naast karakters ook pinyin gebruikt. Vanaf niveau 3 is het examen geheel in karakters. Zie het schema hieronder voor de niveaus en het aantal woorden dat kandidaten moeten beheersen.

De mondelinge examens worden op een ander tijdstip afgenomen. Voor het mondelinge examen zijn er drie niveaus: beginner, iets gevorderd en gevorderd.

De examens worden gemaakt en uitgevoerd door het China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language  (kortweg bekend als Hanban). 

 

De examens worden in heel China erkend. Ze zijn geldig tot 2 jaar na de examendatum. 

 

In het schema hieronder is een overzicht van de schriftelijke examens. In de laatste kolom wordt het niveau van HSK vergeleken met in Europa vastgestelde normen voor taalvaardigheid in verschillende talen *).

 


Niveau

Duur examen

Onderdelen

Voorkennis

Woorden-schat

Europ. niveau

1

40 min.

luister &lees-vaardigheid

half jaar les, 2-3 lesuren/week

150

A1

2

55 min.

luister &lees-vaardigheid

1 jaar les, 2-3 lesuren/week

300

A2

3

90 min.

luister, lees-en schrijfvaar-digheid

1,5 jaar les, 2-3 lesuren/week

600

B1

4

105 min.

luister, lees-en schrijfvaar-digheid

2 jaar les, 2-4 lesuren/week

1200

B2

5

125 min.

luister, lees-en schrijfvaar-digheid

meer dan 2 jaar les

2500

C1

6

140 min.

luister, lees-en schrijfvaar-digheid

meer dan 3 jaar intensief les