Cursus pedagogisch didactische training Chinees

 

29 november 2015 geleden verzorgde  mevrouw Marlies Rijbroek vanuit Windesheim een didactische training Chinees voor Chinese docenten.

Dit najaar 2017 gaat kort durende cursus pedagogisch didactische training Chinees weer van start op Windesheim. De docent van Chinese School Apeldoorn heeft deelgenomen aan die curses.

De toename van Chinese handelscontacten met Nederland heeft tot gevolg dat de belangstelling voor het geven van Chinees als verrijkkingsvak op basis- en voortgezet onderwijsscholen ook toeneemt.

Het geven van een ingewikkelde taal als Chinees op Nederlandse scholen is voor een Chinese docent een hele uitdaging. Enerzijds vanwege het cultuurverschil, anderzijds doordat het vaak aan hoogbegaafde leerlingen gegeven wordt met hoge verwachtingen die een andere aanpak vereist.

De cursus voorziet in de behoefte van docenten Chinees aan pedagogisch didactische kennis om het vak Chinees te geven in basis- en voortgezet onderwijs.